voorkant van het boek Schoolziek door Hildelien Verkuyk

Vanuit het Centrum Fevronia worden kinderen en jongeren begeleid die vanuit vrijheidsdrang iets eigens willen.

Middels individuele (biografische) gesprekken, werk - en discussie-bijeenkomsten, inspirerende ontmoetingen en onderzoek worden kinderen, jongeren en volwassenen ondersteund bij het verwerven van zelfinzicht, het herkennen van de eigen talenten, welke weerstanden er te overwinnen zijn, het aangaan van een individuele ontwikkelingsweg en het creëren van een eigen plek in de maatschappij.

De begeleiding op ieder gebied is zodanig dat zelfstandig keuzes worden gemaakt en daarvoor de verantwoordelijkheid wordt gedragen.

Ouders van kinderen met schoolproblemen kunnen begeleiding/ondersteuning ontvangen. Ook docenten, mentoren en andere pedagogisch begeleiders zijn welkom met hun vragen en dilemma’s waar het gaat om het begeleiden van de individuele ontwikkelingsweg van kinderen en jongeren.

Fevronia is op 4 september 2005 van start gegaan.

Centrum
FEVRONIA

“Schoolziek,
wanneer de relatie tussen
kind en school stuk loopt.”


Auteur: Hildelien Verkuyl

Het boek is te bestellen via opgave van het adres via het e-mailadres en door het overmaken van € 18,95 (incl. porto) naar NL40 INGB 0007 5307 68 van Christall, Heiloo.